Xin chào các bạn, hôm nay mình có thời gian nên quyết định bắt đầu series deep learning như đã hứa hẹn cả năm. Deep learning hiện đang là công ...
Xin chào các bạn! Ta lại tiếp tục câu chuyện về machine learning. Ở các bài viết trước, ta đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng được một ...
Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ hoàn tất những hiểu biết về overfitting và đưa ra một thuật toán supervised learning hiệu quả hơn ERM để chống ...
Xin chào các bạn, chúng ta lại trở lại với machine learning. Trước khi bắt đầu, mình xin thú nhận là trong bài viết trước, nhằm mục đích đơn giản ...
Mình có suy nghĩ về việc viết một bài hướng dẫn tương tự như bên lập trình. Tuy nhiên, mình lại thấy rằng đưa ra một loạt các paper và sách vở ...
Đây là tài liệu được viết bởi mình và bạn Phạm Hy Hiếu về những vấn đề cơ bản nhất của mạng neuron. Mong là tài liệu này sẽ có ích ...
(Tựa bài cũ là "Tôi đã học Machine Learning như thế nào?" Mình quyết định đổi tên thành "Machine Learning 101" cho ngắn gọn dễ nhớ, và cũng dễ bắt ...